Vývoj římské říše:

Římská říše 9 AD
Římská říše 18 AD
Římská říše po 20 AD
Římská říše 40 AD
Římská říše 43 AD
Římská říše 47 AD
Římská říše po 63 AD
Římská říše po 85 AD
Římská říše 107 AD
Římská říše 115 AD
Římská říše 118 AD
Římská říše 197 AD

Tato galerie map zachycuje územní vývoj Římské říše po době císaře Augusta do roku 197. Mapa zobrazuje přírodní podmínky, a politické celky – Římské impérium, další říše a kmeny. Zobrazení správních jednotek Římské říše barevně rozlišuje senátní a císařské provincie.